Generell information

Tävling arrangeras av Belab Elbutik AB, Belab Barkarby AB, här Belab, Sveavägen 122, 113 50 Stockholm och/eller Elman-butikerna i Västerås och Köping AB, här Elman, Kranbyggargatan 5, 721 34 Västerås utan inblandning av Facebook. Belab/Elman ansvarar inte för tryckfel, skrivfel eller andra fel i tävlingsinformationen.

Deltagande
Varje tävling innehåller information om hur man går tillväga för att delta, när tävlingen är slut och när vinnaren utses. Det är upp till Belab/Elman att avgöra vad som anses vara ett kvalificerat deltagande i tävlingen.

Vilka kan delta?
Alla i Sverige förutom anställda inom Belab/Elman.

Hur annonseras vinnarna?
Vinnaren blir kontaktad via Facebook. Han eller hon har då 14 dagar på sig att hämta sin vinst, om ej annat anges i inlägget, i den Belab-/Elmanbutik som arrangerat tävlingen. När tävlingen är avgjord blir vinnaren offentliggjord på den arrangerande butikens Facebooksida. I och med tävlingsdeltagandet godkänner deltagaren att Belab/Elman delar dennes namn vid eventuell vinst.

Förbehåll
Vinster kan ej bytas mot kontanter, presentkort eller andra varor. Om vinnaren inte godtar vinsten har Belab/Elman rätt att utse en ny vinnare. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Belab/Elman förbehåller sig rätten att byta vinsten till en annan produkt till samma eller ett högre värde, vid leveransproblem av den ursprungliga vinsten. En deltagare som uppger felaktiga uppgifter blir diskvalificerad från tävlingen.

Belab/Elman hanterar personliga uppgifter i enlighet med GDPR/PUL. Läs mer om vår integritetspolicy här.
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på fb@kampanj.kokscentrum.com

Information om Facebooks användarvillkor kan du läsa här.